אביזרים וחומרים מתכלים

Rockwell & Superficial Rockwell Hardness Block

היקף קשיות Rockwell
היקף קשיות Rockwell שטחית

בלוק קשיות ברינל

בלוק קשיות אחר

בלוק קשיות ברינל
היקף קשיות

Vickers & Micro vickers Hardness Block

היקף קשיות
היקף קשיות מיקרו

כניסה

כניסה
כניסה 1

עינית ואובייקט

מכשיר אימפקט של Leeb

עינית ואובייקט
מכשיר אימפקט של Leeb

חומרים מתכלים מטאלוגרפיים

חומרים מתכלים לחיתוך מטאלוגרפי
חומרים מתכלים לטחינה מטאלוגרפית